Конвектор Ресанта ОК-1500С (стич) (1,5 кВт) - Стройград